Veterinærforeningen sendte tidligere i høst inn sitt høringsinnspill til dette representantforslaget og synes det er bra at regulering av norsk hundeavl diskuteres og at det arbeides med en forskrift om regulering av hundeavl.

Veterinærforeningen forutsetter at Mattilsynet tar med seg det som fremkom i diskusjonene i næringskomiteen, inn i det videre arbeidet med forskriften om regulering hundeavl.

Lenke til næringskomiteens innstilling til Stortinget