Informasjonsskrivet inneholder beskrivelse av viruset, symptomer på smitte og råd om hygienetiltak.
Hvis koronavirussmitte med 2019-nCoV blir oppdaget på dyr, skal dette rapporteres til World Animal Health Information System (lenke til WAHIS).

Veterinærforeningen oppfordrer alle veterinærer om å sette seg inn i denne informasjonen.

Lenke til informasjonsskrivet.