Smitte fra villfugl til tamme fugler kan gi svært alvorlige konsekvenser for fjørfenæringen. Driftsansvarlige har selv ansvar for å gjennomføre smitteforebyggende tiltak, men du som veterinær bør også ha økt bevissthet rundt dette.

Her er noen råd fra Mattilsynet:

  • Dersom du skal inn i driftsbygninger med fugl, skal du ha rent, og ved behov desinfisert, fottøy og overtrekkstøy.
  • I områder med mulig smitte er det anbefalt at man ikke jobber i mer enn ett dyrehold med fugl om dagen.
  • Forsikre deg om at alt utstyr og materiell er vasket og desinfisert før du tar det med deg inn i et anlegg.

Husk å ta kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00, dersom du som veterinær får mistanke om Newcastlesyke, fugleinfluensa eller andre alvorlige smittsomme dyresykdommer.  

Lenke til smittevernråd til veterinærer 

Lenke til mer informasjon om fugleinfluensa