I julehøytiden vil det være færre veterinærer som jobber og den lovpålagte døgnkontinuerlige vakten for alle dyr, er desto viktigere. I flere kommuner er det ikke tilstrekkelig med veterinærer til å dekke vakten døgnet rundt og det kan få tragiske utfall.

I årets statsbudsjett har de øremerkede tilskuddene til veterinærdekning i kommunene blitt kuttet med over 30 %. Flere kommuner sliter nå med å få nok veterinærer til å ha døgnkontinuerlig tilgang på veterinærer. Veterinærvakten er avgjørende for god dyre- og folkehelse, trygg mat, og beredskap mot alvorlig smittsom dyresykdom og dyretragedier i hele landet.

Veterinærforeningen mener de øremerkede tilskuddene til veterinærdekning i kommunene må økes tilstrekkelig slik at man kan ha døgnkontinuerlig tilgang på veterinær og sikre god dyrevelferd i hele landet også under julehøytiden.