Styrke forskning på dyrehelse og -velferd

Veterinærforeningen har spilt inn at Forskningsrådet bør styrke forskning knyttet til beredskap, trygg mat, god dyrehelse og dyrevelferd da dette er en forutsetning for god folkehelse – én helse. I tillegg er forskning på disse områdene også avgjørende for en bærekraftig og klimanøytral matproduksjon.

Forenkle søknadsskriving

Søknadsskriving er i dag svært ressurskrevende, og det bør utredes om dette eventuelt kan være en forenkling i den innledende søknadsprosessen ved første siling av søknader. I tillegg er det ønskelig med mer åpenhet rundt utvelgelsesprosessen og hvilke kriterier som ligger til grunn for utvelgelse.

Forskningsmidler til kjæledyr

Veterinærforeningen mener forskning innen smådyrmedisin kan prioriteres mer. Veterinærmedisinsk smådyrmedisin kan i stor grad bidra til både rekruttering til grunnleggende forskning, anvendt forskning og innovasjonsarbeid. Det kan bidra til resultater innen teknologi og utvikling av medisinske produkter, innen forebygging av fysisk og psykisk human helse og dyreassisterte intervensjoner, og selvsagt bidra til bedre helse for våre kjæledyr, som også har en verdi i seg selv for samfunnet vårt.

Lenke til hele høringsinnspillet