Juridisk rådgiver Andreas Håland og fagsjef Camilla Larsen var denne uken to dager i Brumunddal for å delta på en samling arrangert i regi av OPS landbruk. Arbeidet er tverrfaglig, hvor ulike aktører som arbeider inn i verdiskapningen i norsk matproduksjon deltar med sin kompetanse og sine data. Målsetning for arbeidet er å bidra til økt digital samhandling.

Mange av våre medlemmer deltar aktivt til, og har ulike roller, knyttet til trygg matproduksjon, og det er derfor viktig at Veterinærforeningen er representert i dette arbeidet.

Veterinærforeningen sitter på mye data som kan ha stor verdi for andre aktører. Et godt eksempel her er inn i beredskapsarbeid. Vi har blant annet informasjon om risikoområder innenfor produksjonsdyrpraksis. Gjennom verktøy som Pyramidion får vi sanntidsdata om diagnoser som kan si noe om tendenser på spredning av smittsomme sykdommer, forekomsten generelt eller spesifikt i regionale områder, sier fagsjef Camilla Larsen

Det at ulike aktører deler sine data, kan gjøre en stor forskjell.

Det er viktig for Veterinærforeningen å være til stede i denne type tverrfaglige nettverk, samt se de juridiske aspektene som reises når digitale data skal deles, sier juridisk rådgiver Andreas Håland.