Dyr behandlet med dietanolamin i tidsrommet 1. mars 2019 til 14. juli 2020 kan ikke slaktes før det har gått seks måneder etter siste behandling. 

Dyr som blir behandlet etter 14. juli skal ikke inn i matkjeden og kan derfor ikke sendes til slakt.

Mattilsynet vil kontakte de aktuelle veterinærene som har brukt disse legemidlene etter 1.3. 2019 og vil be veterinæren om å informere dyreeier om tilbakeholdelsestiden på 6 måneder etter behandling.


Lenke til Mattilsynets nettsider med mer informasjon.