Hurdalsplattformen understreker at veterinærtjenester i hele landet skal styrkes slik at alle dyr har tilgang til kvalifisert behandling.

Krisen er reell, her og nå og vi kan ikke sitte å se på at dyreeiere ikke får den hjelpen de trenger til sine syke dyr når som helst på døgnet i hele landet. sier konstituert president Bjørnar W. Jakobsen.

Veterinærvakt og veterinærdekning er finansiert over statsbudsjettet nettopp for å sikre at tjenestetilbudet opprettholdes i alle kommuner. I juni 2021 rapporterte Landbruksdirektoratet at det etter fordeling av stimuleringsmidler for 2021 gjensto søknader på totalt 26,1 millioner kroner. Staten kan ikke underfinansiere ordningene slik at dyr står i fare for å lide. Det er et akutt behov for minst 30 friske millioner til stimuleringstilskudd for å opprettholde en minimumsbemanning i påvente av en helhetlig gjennomgang av de kommunale veterinærordningene slik statsforvalterne har bedt om.

Veterinærforeningen er også glad for at ny regjering ønsker å styrke Mattilsynet.
Mattilsynet har et stort etterslep på digitale plattformer. Avtroppende regjering har i sitt statsbudsjett for 2022 gitt en ekstra bevilgning på 10 millioner for å styrke digital utvikling. Veterinærforeningen mener det trengs 100 millioner kroner for at Mattilsynet skal kunne drive et moderne og effektivt risikobasert tilsyn. For å følge opp satsningen på dyrepoliti og sikre nødvendig tilsyn med dyrevelferd trengs det i tillegg 20 nye stillinger dedikert til arbeid med dyrevelferd. Vi forutsetter at både Ap og Sp vil følge opp sine valgløfter om å satse på Mattilsynet.