Lønnsoppgjøret i staten startet mandag og Akademikerne med Veterinærforeningen gikk inn i oppgjøret med krav om en klar reallønnsvekst, det vil si at rammen for oppgjøret er større enn prisveksten i år.

Prisveksten er forventet å bli 2,8 %, og tilbud under dette vil gi en reallønnsnedgang for våre medlemmer.

Lønnsgapet mellom privat sektor og staten er stort og økte i fjor. Konsekvensen er at staten mister kompetanse den trenger for å løse samfunnskritiske oppgaver, sier Nordli.

Nordli mener Akademikerne følger frontfagsmodellen med sitt krav om reallønnsvekst. Hun viser til at frontfaget er en norm som partene forholder seg til over tid og ikke som et tak for hvert enkelt oppgjør.

Lønnsoppgjørene skal løse utfordringene i den enkelte sektor. Statens utfordring er å rekruttere og ikke minst holde på viktig kompetanse, sier Nordli.

Marit Forbord, Veterinærforeningens forhandlingsleder i stat, støtter Nordli, og sier at tilbudet ikke har vært tilstrekkelig for å sikre veterinærene i staten den lønnsveksten som er nødvendig. Våre medlemmer har ofte samfunnskritiske roller og har arbeidet ekstra hardt under pandemien, de fortjener at vi ser dette. Vi håper at det vil være en mulighet for å finne en løsning på dette og andre utfordringer under meklingen sier hun.

Christian Tengs, Veterinærforeningens forhandlingsleder i kommune, sier situasjonen har vært tilsvarende der, og Akademikerne har heller ikke kommet til enighet her. Det er derfor brudd i forhandlingen som da går til mekling.

Fristen for å komme til enighet i meklingen er 26. mai kl. 24.00.