Lenke til nedlastning av organisasjonskart (JPG, 107KB)

Sentralstyret og sekretariatet arbeider etter hovedmål fastsatt i en handlingsplan for styrets toårsperiode.
Lenke til handlingsplan for Den norske veterinærforening, 2019-2020 (PDF, 239KB)