NHO og Veterinærforeningen forhandlet 10. november 2022 om endring i hovedavtalen.

Forhandlingene var gode og konstruktive og medførte enkelte tekstlige endringer i hovedavtalen.
Lenke til protokoll.

Forhandlinger om lønn og arbeidsvilkår gjennomføres som vanlig lokalt ute i virksomhetene.