Alle medlemmer får tilgang til lønnsstatistikken som du finner her: Lenke til lønnsstatistikk her (krever pålogging).

Det er fint å se at det er god vekst i lønningene for våre medlemmer, men dette er også riktig og nødvendig, da alt for mange har hatt lønn som ligger for lavt de siste årene. Dette kombinert med en veterinærkrise og mangel på veterinærer i alle sektorer gjør at vi i fjor kom bedre ut enn mange andre grupper (Kilde: Må tette gapet til privat sektor. Lenke til Akademikernes nettsider).

Begynnerlønn

Vi ser at begynnerlønn for nyutdannede i staten nå ligger rundt kr 540 000 for våre medlemmer.
Begynnerlønn for nyutdannede i smådyrsektor ligger rett under kr 500 000 (har økt med 4,2 % fra 2020).
Begynnerlønn i privat industri og akvasektor ligger stort sett over kr 600 000.

Lønnsvekst i ulike sektorer

I fjor var lønnsveksten i gjennomsnitt på 3,4% for våre medlemmer i privat industri og akvasektor. I smådyrsektoren var denne på 4,0%.
Totalt sett var lønnsveksten på 4 % for våre medlemmer i privat sektor i fjor.

I staten ser vi at blant annet at våre seniorrådgivere har hatt en lønnsvekst på 9,5 % på to år.

Veterinærforeningen har forventinger om reallønnsvekst (en lønnsvekst større enn prisstigningen) for våre medlemmer i 2022. I tillegg er det et behov for å ta igjen et etterslep på flere områder hvor lønnen er for lav, noe foreningen sentralt og lokale tillitsvalgte er særdeles opptatt av. Det er viktig at arbeidsgivere er konkurransedyktige, og vi ser nå at det er høy etterspørsel etter medlemmer med god faglig kompetanse, sier organisasjons- og forhandlingssjef Christian Tengs.