I februar 2020 inngikk Veterinærforeningen en avtale om samarbeid med Den Danske Dyrlægeforening (DDD) om deres sertifiseringsordning, ISO Dyrlægen, som er basert på ISO 9001 for kvalitetsledelse, samt nasjonalt regelverk for smådyrklinikker. Sertifikatene er 3-årige, og utstedes av Force Certification (sertifiseringsselskap) i Danmark. Sekretariatet i Veterinærforeningen omfattes også av sertifikatet.

Vi er svært glade for at så mange ønsker å bli sertifisert i den nye ordningen til Veterinærforeningen. Erfaringen fra dette året viser at klinikkene tror de må være “perfekt” for å bli ISOsertifisert – men det blir vi dessverre aldri. For å bli sertifisert  stilles det krav til å synliggjøre at man bruker ePraksisVET (elektronisk kvalitetsledelsessystem) til daglig drift og kontinuerlig forbedring, sier fagveterinær og kvalitetsansvarlig for sertifiseringsordningen Pia Fagernes.

Sertifiseringsordningen har 6 fokusområder:

 1. Kommunikasjon
 2. Journalføring
 3. Kontakt og oppfølging
 4. Kundetilfredshet
 5. Kontroll av utstyr og hygiene
 6. Kompetanse / etterutdanning

Hovedformålet med sertifiseringsordningen er å:

 • Sikre økt kvalitet gjennom å gjøre driften systembasert, og ikke personavhengig
 • Sikre effektiv og sikker drift
 • Forebygge at samme feil gjentas, kontinuerlig forbedring
 • Frigjøre mer tid til behandling av dyr
 • Økt kundetilfredshet
 • Økt trivsel bland de ansatte

Som medlemsklinikk i sertifiseringsordningen må man gjennomføre 2-3 typer av årlige kontroller:

 1. En egenkontroll (ledelsens evaluering): ledelsen vurderer året som gikk, og hva man evt. må gjøre mer/mindre av i året som kommer.
 2. En internrevisjon (utført ved sekretariatet i Veterinærforeningen, Pia Fagernes), alternativ et sparringsmøte om man ikke vil bli sertifisert det første medlemsåret (og da ei heller blir sertifisert). Fokus er å
 3. Evt. en eksternrevisjon (uført av Force Certification), basert på prinsippet for stikkprøvekontroll. I år ble 5 av 16 klinikker eksternrevidert.

Evidensia Lillehammer Dyreklinikk ble sertifisert i 2021, og har uttalt følgende etter at de tok i bruk ePraksis-VET:

Prosedyrene ble gjennomgått og revidert, og alt samlet på et sted sånn at alle vet hvor de skal slå opp hvis det er noe de lurer på. Dette er en kjempe fordel ved nyansettelser og på sommeren med mange vikarer. De kan enkelt finne brukermanualer og prosedyrer når de får en oppgave de ikke husker helt hvordan de gjør. Og hvis en fast ansatt er syk eller på ferie, blir arbeidsoppgavene til vedkommende gjort fordi det kommer en reminder i E-praksis. I tillegg til alt det positive rundt strukturering og kvalitetssikring, har E-praksis senka terskelen vår for å innrapportere avvik. Vi har endelig fått et enkelt system som gjør at de ansatte orker å skrive avvik. Det gir oss en mulighet til å ta ut trendrapporter hvis det er avvik som gjentas og bør tas tak i. Andre ting vi har fått litt mer fokus på etter ISO-sertifiseringen er journalføring og antibiotika politikken. Når det gjelder internrevisjon er jeg veldig positiv til feedback utenfra. Det er lett å gå seg fast og tro at det man gjør er den beste måten å gjøre ting på. Da er det viktig med tilbakemeldinger rundt ting som kunne vært gjort på en bedre måte, men også bekreftelser på ting man gjør riktig. Det gjør at vi hele tiden jobber for å bli bedre.

Blant de 13 klinikkene som ble sertifisert i år, har A-vet smådyrklinikk i Larvik - i etterkant av utført internrevisjon - uttalt at de synes revisjonen var veldig inspirerende og motiverte til enda bedre innsats.

Vil du vite mer om hvordan din klinikk kan bli sertifisert, les mer på vetnett.no

Lenke til oversikt over sertifiserte klinikker.

ISO-sertifisering kort oppsummert