Veterinærforeningens tidligere sertifiseringsordning (TUD) opphørte 01.05. 2022 da vi nå, i samarbeid med Den Danske Dyrlægeforening, tilbyr en ny sertifiseringsordning (basert på ISO 9001 for kvalitetsledelse til veterinære virksomheter 

ISO 9001 sertifisering fra 2020
I februar 2020 inngikk Veterinærforeningen en avtale om samarbeid med DenLogo for sertifiseringsordningen Danske Dyrlægeforening om deres sertifiseringsordning for veterinærvirksomheter. Den har i Danmark navnet "ISO Dyrlægen".

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse, og brukes i en rekke bransjer, inkludert private og offentlige helsetjenester i Norge. Således er dette en sertifisering som vil være gjenkjennelig blant folk flest. ISO sertifisering skjer gjennom et 3. parts akkreditert sertifiseringsorgan, som gir en ekstern kvalitetssikring av ordningen. 

Hovedmålene med standarden er å:

  • sikre økt kvalitet i alle ytelser
  • sikre effektivitet
  • forebygge at samme feil gjentas
  • frigjøre mer tid til behandling av dyr

I Danmark kan "ISO Dyrlægen" vise til høyere kundetilfredshet og kundelojalitet, økt medarbeidertilfredshet og økt bunnlinje i forhold til ikke-sertifiserte klinikker.

Har du spørsmål om sertifiseringsordningen, send oss en e-post via lenke til vår e-postadresse.

Lenke til innmelding.