Helene Seljenes Dalums har nå publisert sin andre forskningsartikkel som del av sitt doktorgradsprosjekt. Data viser at bare halvparten av de som svarte at de hadde hatt psykiske problemer det siste året, søkte hjelp. Data viser også at det var flere kvinner enn menn som søkte hjelp, mens det å jobbe i produksjonsdyrpraksis var forbundet med mindre hjelpsøking.

– Det er svært alvorlig at få i produksjonsdyrpraksis søker hjelp når de sliter psykisk. Det er i utgangspunktet en tøff og ensom arbeidshverdag å kjøre fra gård til gård. Når veterinæren i tillegg må påta seg flere vakter fordi det ikke er nok veterinærer, ja så kan strikken strekkes for langt. Dette må vi ta på alvor og vi håper at en gjennomgang av vaktordningene kan bidra til bedre arbeidsvilkår og mer forutsigbare fritid for produksjonsdyrpraktikeren, sier Jakobsen.

Veterinærforeningen oppfordrer sine medlemmer til å ta vare på hverandre og støtte hverandre og benytte seg av lavterskeltilbudet Kollegahjelpen. Trenger du en samtalepartner så er de bare en telefonsamtale unna.