Vi er fem frivillige som stiller opp som samtalepartnere. Både i saker som nevnt foran og når du møter sykdom, dødsfall, kollegiale problemer eller det er opprettet en tilsynssak.

Kollegahjelpen ble startet av Den norske veterinærforening i 2008.

Hovedmålet med Kollegahjelpen er å tilby en samtalepartner til veterinærkolleger eller pårørende som søker hjelp.
Kollegahjelpen kan gi medmenneskelig støtte. Kollegahjelperen har taushetsplikt og kontakter ikke arbeidsgivere eller myndigheter, men kan rettlede og vise til andre funksjoner og instanser som tillitsvalgte, NAV, fastlege, psykolog og jurist.
Den som ønsker hjelp avgjør selv hvem av kollegahjelperne som skal kontaktes. Samtaler foregår vanligvis via telefon. Det er opp til den hjelpesøkende å avgjøre når kontakten skal avsluttes.Her er Kollegahjelpens mandat.


Kollegahjelpen deler kompetanse om psykisk helse
Kollegahjelpen ser verdien av også å jobbe forebyggende. Derfor ønsker vi å dele vår kunnskap om psykisk helse med leserne av Norsk veterinærtidsskrift. Vi håper at temaserien Hjelp til selvhjelp bidrar til refleksjoner og samtaler på jobb og hjemme. 

Kompetanseheving i Kollegahjelpen de siste årene: 
2021, 2022: Psykolog Wibeke Hansteensen har holdt tre seminarer med temaer om selvmord, depresjon, utbrenthet, følelser følelsesregulering, samtaleteknikk.
2020: Anne-Barbro W. Vatle. Gjennomgang av transaksjonsanalyse, et kommunikasjonsverktøy. 
2017: Anne-Barbro W. Vatle. Fagsamling (1/2 dag) med tema kommunikasjon: «Den gode samtalen. Hva vi bør være bevisst på som kollegahjelpere.» 
2016: Psykolog Jan Atle Andersen. Fagsamling (1/2 dag) med tema «Folkeskikk og uskikk på jobben». 

Temaserien «Hjelp til selvhjelp» bygger blant annet på seminarene over 
Norsk veterinærtidsskrift nr. 1/2023: Om følelser. Side 50, 51
Norsk veterinærtidsskrift nr. 2/2023: Om å regulere følelser. Side 118, 119
Norsk veterinærtidsskrift nr. 3/2023: Om kommunikasjon og følelser. Side 176, 177
Norsk veterinærtidsskrift nr. 4/2023: Kommunikasjonens roller og følelser. Side 268, 269
Norsk veterinærtidsskrift nr. 5/2023: Om å kommunisere holdninger. Side 312, 313

Livslosen
Livslosen er et tilbud til deg som strever med selvmordstanker. Hos oss kan du komme og bo i en periode på opptil fem døgn. Som gjest får du et pusterom i hverdagen og sosial støtte i en vanskelig tid. Under oppholdet vil du tilbys samtaler, aktiviteter, felles måltider og et inkluderende fellesskap med ansatte, frivillige og andre gjester. 

Du trenger ikke henvisning for å komme hit. Kontaktinformasjon finner du nederst på denne siden.

Livslosen er lokalisert i Lovisenberggaten 15 A, Oslo, og er i regi av Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg. 
Livslosen er frivillig, gratis, og som gjest kan du komme og gå som du vil. Vi er døgnbemannet og åpent alle dager, hele året. Ta kontakt med oss på telefon 45 84 54 63 for mer informasjon.
Oppdatert, 2. juni 2023


Her er navn, telefon og en kort bekrivelse av de fem i Kollegahjelpen. Du velger selv hvem du vil kontakte .

Kollegahjelperne: