Vage ord og begreper som kan bli kilde til feiltolkninger

Flere ord og utrykk er brukt som vil kunne tolkes i ulike retninger. Eksempelvis “manglende evne til å etablere tillitsforhold”, “vise omsorg”, eller “liten grad av selvinnsikt”.
Det vil medføre at sikkerhetsansvarlig og besluttende instanser i stor grad vil ta skjønnsmessige avgjørelser og det vil bli vanskelig for studenten å vite hvor grensen går mellom sikkerhet og usikkerhet. Dette har vi lagt vekt på i høringsinnspillet og også drøftet direkte med NMBU.

Bruke ordet «dyr», ikke «dyrepasienter»

Det er ikke vanlig å bruke ordet «dyrepasienter» og vi mener det primært gjenspeiler et dyr som er sykt og skadet. Vi mener det må byttes ut med «dyr» som dekker mye mer og inkluderer både dyr som er inne til behandling, dyr generelt og friske dyr som brukes under opplæring.

Lenke til hele høringsinnspillet