Veterinærforeningen har sendt innspill til endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (skikkethetsforskriften). 

Lenke til høringsinnspill (PDF, 200KB)