I fremtidige beredskapsplaner må det legges til rette for tenking og koordinering på tvers av sektorer og fagdisipliner.

Veterinærforeningen oppfordrer også til at det planlegges og gjennomføres pandemiøvelser og at neste øvelse inkluderer scenariet at hund, katt eller andre dyr som lever tett på mennesker er en smittebærer av betydning.

Lenke til  hele høringsuttalelsen