Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien

Lenke til hele høringsuttalelsen (PDF, 49KB)