Veterinærforeningen har sendt inn høringsinnspill til forslag om endring i forskrift om utdanningsstøtte der det foreslås å redusere stipendandelen til skolepenger med 40 prosent.

Den foreslåtte reduksjonen vil utgjøre kr 21.818 pr år for den enkelte student som betaler skolepenger utover 72.729 kr pr år.

Behovet for veterinærkompetanse er større enn noensinne i Norge, og det søkes veterinærer til et bredt utvalg fagområder, roller og stillinger over hele landet.

President i VeterinærforeningenVi har en veterinærkrise i Norge og behovet for veterinærkompetanse er større enn noensinne. Hvert år kommer 50 prosent av norske nyutdannede veterinærer fra utlandet. Disse er vi er helt avhengig av og Veterinærforeningen er bekymret for at andelen utenlandsstudenter vil synke med endringen i utdannongsstøtten, sier Akselsen 

Dagens situasjon med krise i veterinærvakten og mange ledige stillinger over hele landet tilsier at behovet er og vil være større enn dagens antall tilgjengelige og arbeidsføre veterinærer.

Samfunnets behov for veterinær kompetanse øker i takt med økt behov for nasjonal beredskap, særlig knyttet til én helse-tankegangen, og spesialisert kunnskap om fokus på dyrevelferd, mattrygghet og sykdommer som smitter mellom folk og dyr, såkalte zoonoser. Samtidig er det et økende fokus på bedre dyrevelferd for både produksjonsdyr og kjæledyr.

Per i dag er Norge helt avhengig av at norske veterinærstudenter utdannes ved utenlandske universiteter. Mange studerer ved et Øst-Europeisk universitet der skolepengene er over 72.729 kr pr år og dermed vil norske studenter ved disse universitetene få redusert studiestøtte. 

Studenter som begynner sin utdanning i disse landene høsten 2023 vil ende med en økning i sitt studielån på kr 130.910, et beløp som blir mangedoblet i når studielånet skal tilbakebetales. Nye studenter vil måtte ta en vurdering på valg av studium og studiested.

Langt mer alvorlig er det at studenter som allerede er i gang med sine studier rammes av denne endringen som er foreslått å ha tilbakevirkende kraft. Studentene som startet høsten 2022 vil få en uventet økning på 109.090 kroner i økt studielån hvis denne endringen gjennomføres.

Veterinærforeningen mener at veterinærstudenter må unntas fra endringen eller at endringen i det minste ikke har tilbakevirkende kraft og bare gjelder for de som påbegynner studiene fra og med høsten 2023.

Lenke til hele høringsinnspillet