Høringsinnspill fra Veterinærforeningen til forslag om endring i
forskrift om utdanningsstøtte.

Lenke til høringsinnspill (PDF, 232KB)