De fire nyslåtte spesialistene har alle gjennomført spesialistutdanningen sin gjennom Veterinærforeningen, og blitt tildelt tittelen av Mattilsynet.

Her får de presentere seg selv.

Kristine Skog ErlandsenKristine Skog Erlandsen

Jeg er utdannet ved Szent Istvan University i Budapest og ble ferdig våren 2012. 

Jeg jobbet først 5,5 år ved Sinsen Dyreklinikk i Oslo og startet ved AniCura Jeløy Dyresykehus i Rygge, hvor jeg fortsatt jobber, i januar 2018. Her har jeg gjennomført spesialiseringen og også en etterutdanning i kirurgi i regi av AniCura. 

Jeg liker best å jobbe med kirurgi, særlig bløtvevskirurgi.  

Jeg brenner for å ha en helhetlig tilnærming til pasienten og å kunne komme fram til både en god utredningsstrategi og behandlingsplan som er tilpasset den aktuelle pasienten og dens eier. 

Tina GranåsTina Granås

Utdannet ved The Royal (Dick) School of Veterinary Science – Edinburgh, Skottland, og ble ferdig i 2010. Jobbet så i England i fire år etter endt studium.

Jeg startet i kombipraksis, men det ble etter hvert for kaldt å jobbe med kyr og hester på natterstid, så da jeg flyttet tilbake til Norge i 2014 gikk jeg over til å bare jobbe med smådyr. Jeg har jobbet på Evidensia Oslo Dyresykehus siden jeg kom tilbake.

Jeg jobber hovedsakelig med inneliggende/hospitaliserte pasienter, samt akuttmedisin og kirurgi. Jeg liker kirurgi aller best, og er særlig interessert i katter. Har også ansvaret for vaktoppsett og turnusen til veterinærene på klinikken.

Jeg brenner for å være med på å skape en god «work-life balance» for alle som jobber innenfor veterinærbransjen, men kanskje spesielt for de som jobber i vakt.

Anja Beylegaard PedersenAnja Beylegaard Pedersen

Jeg ble utdannet ved Szent Istvan University i Budapest, høsten 2010, og jobbet først 2 år ved Sørlandets Dyreklinikk i Kristiansand, med både hest og smådyr, før jeg startet min egen klinikk i Arendal i 2013. Har siden da driftet og jobbet ved egen smådyrsklinikk, samt hatt et tett samarbeid med Fredrikstad Dyrehospital med hospitering gjennom spesialistforløpet.

Indremedisin er min hovedinteresse, kanskje spesielt endokrinologi. I tillegg er jeg lidenskapelig opptatt av rehabilitering og trening av hund.

Linn Beathe ReiestadLinn Beathe Reiestad

Jeg startet utdannelsen ved University of Queensland i Australia. Overførte til NVH de siste 3 studieårene, og var ferdig utdannet veterinær i 2010. Etter endt utdannelse skulle jeg egentlig til Ontario i Canada på internship på hest. Siden det var litt ventetid mellom ferdig utdannelse og internshipet, startet jeg å jobbe i blandet praksis i svangerskapsvikariat på Hadeland. Jeg trivdes så godt i denne jobben at jeg sa fra meg internshipet, og startet i stedet en smådyrklinikk sammen med min daværende kollega. Jeg hadde gleden av å drive Dyrlegene på Hadeland AS i 11 år, frem til jeg solgte meg ut og flyttet hjem til Jæren for å være nærmere familie.

Jeg elsker detektivjobben i et komplisert indremedisinsk kasus. Jeg holder i tillegg til spesialistdannelsen på med sluttinspurten på en Master i Kardiologi, så mye av dagene går med på hjerteultralyd og indremedisinske utredninger. Jeg liker godt å undervise, og er så heldig at jeg har flere nyutdannede veterinærer som jeg fungerer som veileder for. 

Jeg brenner for kunnskap. Jeg elsker å lære nye ting og den spenningen og mestringsfølelsen det gir meg i jobben. Jeg er svært opptatt av å skape et godt miljø for nyutdannede, og bruker mye tid på å støtte de opp og fram i hverdagen. 

Er du interessert i å få mer informasjon om spesialistudannelsen finner du mer på denne lenken.