Spesialistutdanningen for veterinærer ble etablert i 1993. Det praktiske ansvar for administrasjon og gjennomføring er tillagt Veterinærforeningen, mens Mattilsynet godkjenner de faglige rammene og tildeler spesialisttittelen til kandidater som har gjennomført utdanningen. Betegnelsen spesialist er en beskyttet tittel i henhold til dyrehelsepersonellovens §§ 8 og 16, og ingen veterinær kan kalle seg spesialist uten godkjenning fra Mattilsynet.  

Spesialistutdanningen for veterinærer har som målsetting å styrke vår kompetanse innen kliniske fag, forebyggende helsearbeid og veterinær samfunnsmedisin. Nivåmessig ligger den norske spesialistutdanningen under de europeiske og amerikanske Diplomate utdanningene, og tar sikte på å ligge på nivå med standardene til VetCEE (Veterinary Continuous Education in Europe). Lenke til VetCEE. Den er et tilbud om en formell videreutdanning til veterinærer som ønsker å utvikle sin kompetanse med utgangspunkt i egen yrkeserfaring.

Spesialistutdanningen ledes av DNV's hovedutvalg for spesialisering. Hovedutvalget oppnevnes av DNVs sentralstyre. Sekretærfunksjonen ivaretas av DNVs sekretariat. Hovedutvalget oppnevner egne fagutvalg for de ulike spesialitetene. Lenke til hovedutvalg for spesialisering. 

Det er mulighet for å spesialisere seg innen 5 fagområder: Akvakultur- fiskesykdommer, hestesykdommer, smådyrsykdommer - hund og katt, produksjonsdyrsykdommer og veterinær samfunnsmedisin. Deltakelse på faglige aktiviteter, kurs, hospitering, selvstudium og kompetent veiledning er viktige hjelpemidler i spesialistutdanningen. En avsluttende prøve skal sikre at kandidaten har opparbeidet det kunnskapsnivå som kreves av en veterinær spesialist. 

En oversikt over autoriserte spesialister finnes publisert på våre nettsider.

Søknadsskjema og annen informasjon finner du under fanene til de enkelte spesialitetene nedenfor.

Har du spørsmål ta kontakt med sekretariatet via lenke til vår e-postadresse.