Generalistkommuneprinsippet er at alle kommuner i Norge må følge de samme lover, oppgaver og plikter uavhengig av størrelse, beliggenhet og økonomi i kommunen.

Blant de lovpålagte oppgavene til kommunene er å tilby tilfredsstillende tilgang på veterinære tjenester.

Den norske veterinærforening har de siste årene vært i kontakt med svært mange kommuner som er fortvilet over mangel på bistand, mangel på midler og mangel på sentral koordinering i dette arbeidet. Vi ser at det er store mangler i kunnskap og kompetanse mange steder i landet, sier organisasjonssjef Christian Tengs.

I 2020 ble generalistkommuneutvalget oppnevnt, og Veterinærforeningen har sendt inn sin høring til utvalgets rapport.

Veterinærforeningen støtter utvalgets råd om å videreføre generalistkommuneprinsippet og at det er helt nødvendig å ha en mer sentral koordinering av kritiske tjenester som helse og omsorg, beredskap for smittsomme sykdommer, dyrevelferd og trygg mat.

Veterinærforeningen støtter også utvalgets anbefaling om mer interkommunalt samarbeid og at staten tar en mer aktiv rolle for å sikre at kommunene kan levere på sitt lovpålagte ansvar.

Mange kommuner klarer ikke å levere på sitt lovpålagte ansvar med å sørge for veterinærvakt i kommunene. Resultatet blir at dyr ikke får den hjelp de trenger. Tilgang til veterinær er en forutsetning for alt dyrehold, dyrevelferd, beredskap, trygg mat og folkehelse. Beredskapen vår knyttet til trygg mat, overvåkning zoonoser og andre sykdommer blir ikke god nok, og det er bekymringsfullt» sier fagsjef Camilla Larsen.

Veterinærforeningen har tidligere spilt inn å etablere regionale traineeordninger som kan bidra til å fase inn nyutdannede arbeidstakere eller næringsutøvere i eksisterende fagmiljøer og slik bidra til å rekruttere flere veterinærer.

Veterinærforeningen har spilt inn at statsforvalterne kan ha en større koordinerende rolle, både på grunn av det regionale perspektivet statsforvalterne har, og fordi de allerede administrerer fordeling av ulike tilskudd til kommunene.

Les hele høringsinnspillet her