Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til NOU 2023: 9 Generalistkommunesystemet.

Lenke til høringsuttalelsen. (PDF, 252KB)