Veterinærforeningen har fulgt arbeidet med ny lov om legemidler til dyr nøye og avgitt høringssvar.

Implementeringen innebærer flere endringer i eksisterende regelverk som får konsekvenser for veterinærers bruk av legemidler.

Det vil også kunne innebære en kostnadsøkning for dyreeiere som trenger legemidler til dyrene sine. Veterinærforeningen forventer at ansvarlige myndighetene informerer om dette på en enkel og forståelig måte, slik at praktiserende veterinærer kan innrette sin praksis i tråd med regelverket.

Lenke til Veterinærforeningens innspill til høring av forslag til ny lov om legemidler til dyr.