Med disse hovedsatsningsområdene ønsker vi å samle det lokale tverrfaglige i lokalforeningene, det faglige i særforeningen, arbeidslivet i forhandlingsutvalgene og det overordnede i sentralstyret til en felles kraft for å nå målene våre. Sammen står vi sterkere, sier president Bente Akselsen i Veterinærforeningen

Stategiedokument, også kalt Hadelandsplattformen, ble publisert i siste utgave av Norsk veterinærtidsskrift og finnes også tilgjengelig i digital versjon på vetnett.no.

Veterinærforeningens sentralstyre har i to webinarer lagt frem sin strategiplan for tillitsvalgte i alle organisasjonsledd. Lenkte til opptaket

Har du innspill til oss i sentralstyret ta kontakt med oss. Dette er en strategi som skal favne alle.

Lenke til Hadelandsplattformen (PDF, 1MB)