Det har Hanna tilegnet seg over en tidsperiode på tre år ved å fordype seg i temaer som vannkvalitet, settfiskproduksjon, sykdomskontroll, biosikkerhet, regelverk, marinfisk, patologi og mye mer. Hun har også hospitert på laboratorium hvor hun har deltatt i metodeutvikling og fått innføring i histopatologi. I tillegg har hun holdt kurs og skrevet ulike faglige tekster. Avslutningsvis ble kunnskapene hennes evaluert gjennom en skriftlig og muntlig eksamen.
Hanna Sæteraas Bjerke

En spesialisttittel er en ferskvare og hvert femte år må man dokumentere at man er faglig ajour innen sin spesialitet for å beholde tittelen. Dette mener jeg er et kvalitetsstempel som passer denne dynamiske og fremtidsrettede næringen som akvakultur er svært godt, sier Hanna Sæteraas Bjerke

Det er veterinærforeningen som har det praktiske ansvaret for å administrere og gjennomføre spesialistutdannelsen og Mattilsynet og tildeler tittelen. Er du interessert i å få mer informasjon om spesialistudannelsen finner du mer på denne lenken.

Det at jeg nå er en av svært få som kan kalle med veterinær spesialist innen akvakultur gjør meg utrolig stolt. Jeg håper dette vil kunne gi meg nye utfordringer og karrieremuligheter i framtiden, avslutter Sæteraas Bjerke

Veterinærforeningen gratulerer Hanna Sæteraas Bjerke med denne med denne fortjente anerkjennelsen.