Av de fem kollegaene som er med i ordningen nå; Toralf Metveit, Kristine Marie Hestetun, Ursula Schopf, Katarina Jybe Skivik og Anne-Barbro Waarhus Vatle, ønsker flere avløsning.

Endringene i kollegahjelpsgruppen skjer ut fra prinsippet om rullerende deltakelse, slik at to til tre av de fem derfor nå trer ut for å slippe til nye.

For nærmere opplysninger om ordningen og hvordan den har fungert, kan du snakke med kontakten for kollegahjelperne, Anne-Barbro Waarhus Vatle, telefon 950 83 150.

Ordningen har fungert bra og mange av våre kollegaer har fått god hjelp og støtte. Vi trenger beskjed fra aktuelle kandidater senest 15. oktober. Sentralstyret vil foreta oppnevning senere i år.

Her finner du mer informasjon om lenke til mer informasjon om kollegahjelpen og her finner du lenke til vedtektene for ordningen.