Veterinærforeningen ber Nærings- og fiskeridepartementet å ta saken tilbake til Stortinget for fornyet behandling i håp om at et nytt Storting vil ta større hensyn til oppdrettsfiskens velferd og heller forbedre den enn ytterlig å redusere den.

Du kan lese hele høringssvaret her