Veterinærforeningen har i samarbeid med Akvaveterinærenes forening sendt inn høringsuttalelse til forslag om prøveordning for rullerende maksimalt tillatt biomasse (MTB)

Lenke til hele høringsuttalelsen (PDF, 76KB)