I høringssvaret nevner vi at det allerede finnes flere organisasjoner og evalueringssystemer for veterinærutdanning og -erfaring i EU som er på linje med Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Disse vil kunne bidra i forhold til vurderinger av utdanninger i tredjeland.

Veterinærforeningen er kritisk til at kompetanse innen akupunktur og laserbehandling nevnes spesielt i sammenheng med lisensordninger. Det er fortsatt stor fagligvitenskapelig uenighet om denne type behandlingsformer og effekt og virkemåte og vi mener det er uheldig å åpne for lisens til å utføre behandlinger som savner tilstrekkelig vitenskapelig dokumentert effekt.  

Du kan lese hele høringssvaret her