Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til forslag om endring i forskrift om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen og endring i forskrift om dyrepleiere for bedre nyttiggjøring av medbragt kompetanse fra tredjeland.

Lenke til hele høringsuttalelsen (PDF, 63KB)