Kjæledyr som tas med inn i Norge fra land utenfor EU, kontrolleres av Mattilsynet ved grensen. Dette gjøres for å unngå spredning av alvorlige sykdommer som rabies til mennesker og andre dyr. Dersom ikke vaksinasjonspapirene er i orden vil kjæledyret måtte settes i karantene slik at man kan teste og overvåke dyret for blant annet rabies.

Med krigen i Ukraina har det kommet mange flyktninger til Norge med kjæledyr. Det har vært en svært spesiell situasjon der mange dyr kom inn i landet på relativt kort tid, men Mattilsynet var raske til å sette opp mottak og finne gode løsninger for flyktninger som kom til Norge med sine kjæledyr.

Hittil i år har Mattilsynet ved Oslo lufthavn kontrollert bortimot 1800 kjæledyr fra land utenfor EU. Mange av disse er kjæledyr fra Ukraina. Av alle kontrollerte dyr har det blitt avdekket avvik i forbindelse med vaksinasjon mot rabies hos 296 av disse dyrene.

Ina Tronrud i Mattilsynets grensekontroll ved Oslo LufthavnRabies er endemisk i Ukraina, og det stilles av den grunn strenge krav til innførsel av kjæledyr derfra. Det er viktig å hjelpe flykningene fra Ukraina, men samtidig er det like viktig å unngå at man setter den norske folke- og dyrehelsen i fare. Alle kjæledyr fra Ukraina blir kontrollert og registrert, og det stilles krav til at de må være ID-merket, vaksinert mot rabies, titertest minst 30 dager etter vaksinering (med tilfredsstillende resultat), og at de er parasittbehandlet. Etter titertesten må dyret oppholde seg i isolat de neste 90 dagene. Det har vært flere dyr vaksinert mot rabies som ikke har hatt et tilfredsstillende titer, og derfor har måttet ta ny rabiesvaksine med påfølgende titertest. Dette viser viktigheten av at disse dyrene følges opp, sier Ina Merethe Tronrud i Mattilsynets grensekontroll ved Oslo Lufthavn.

Rabies forekommer fortsatt i mer enn 150 land. Selv om vi har vaksiner og behandlinger mot rabies dør det fortsatt 50 000 til 70 000 personer av rabies hvert år på verdensbasis. Årets tema er «One Health, Zero Deaths» som skal fremheve viktigheten av å stå sammen i én helse arbeidet og å minne om den globale strategien om ingen rabiesrelaterte dødsfall innen 2030.

President Bjørnar W. Jakobsen i VeterinærforeningenJeg er stolt over det gode og viktige arbeidet som veterinærene i Mattilsynet gjør med å hindre at smittsomme infeksjonssykdommer kommer inn i Norge ved innførsel av dyr. Spesielt er jeg imponert over arbeidet som gjøres av Ina Tronrud og hennes kolleger ved grensekontrollene ved Oslo Lufthavn og på Storskog. Det er viktig for både dyrehelsen og folkehelsen i Norge, sier president Bjørnar W. Jakobsen i Veterinærforeningen

Rabies er en sykdom på nasjonal liste 1 og ved mistanke om sykdom eller påvisning skal det meldes til Mattilsynet umiddelbart. Lenke til Mattilsynets nettsider.

Lenke til fakta om rabies på Veterinærinstituttets nettsider

Lenke til Mattilsynets nettsider om kjæledyr fra Ukraina

Lenke til Veterinærforeningens informasjonsside om Ukraina-krisen