Mattilsynets logoInformasjon fra Mattilsynet

Mattilsynet har laget en egen informasjonsside som holdes oppdatert.
Her finnes både informasjon til ukrainske flyktinger som kommer til Norge med sine kjæledyr og informasjon for privatpraktiserende veterinærer som ønsker å hjelpe Mattilsynet med mottak av kjæledyr.

Du finner også oppdatert informasjon om drikkevann og matsikkerhet som eventuelt vil bli påvirket av sitausjonen i Ukraina.

Lenke til Mattilsynets inforamsjonsside om Ukraina-krisen.

Veterinærinstituttets logoInformasjon fra Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet anbefaler på det sterkeste profylaktisk behandling mot infeksjoner,
primært parasittinfeksjoner, utover det som kreves i innførselsregelverket.

Veterinærinstituttet mener at sannsynligheten er stor for at dyr som innføres til Norge fra Ukraina og flere andre land, spesielt ikke-listeførte 3. land kan ha med seg smittestoffer som vi enten ikke har i Norge, eller som er sjeldne i Norge. Dette gjelder først og fremst dersom dyrene ikke har mottatt vaksiner utover rabiesvaksine, eller profylaktisk behandling mot parasitter før ankomst til Norge.
Lenke til Veterinærinstitutets anbefalinger samt liste over aktuelle smittestoffer som kan være aktuelle med importerte dyr. (PDF, 177KB)

Veterinærer fra Ukraina som ønsker å jobbe i Norge

Dersom du kommer i kontakt med ukrainske veterinærer i Norge, ber vi deg om å henvise de til Veterinærforeningen slik at vi kan hjelpe dem videre.

Her følger en kortfattet oversikt over reglene som gjelder for utenlandske veterinærer når de tar sikte på å arbeide i Norge.
Lenke til oversikt over regler for utenlandske veterinærer som ønsker å jobbe i Norge. (PDF, 96KB)
 

Midlertidig gratis medlemskap for flyktninger fra Ukraina

Veterinærforeningen vil tilby eventuelle veterinærer som kommer fra Ukraina til Norge som flyktninger, gratis midlertidig medlemskap i Veterinærforeningen.

I første omgang gjelder det ut 2023. Veterinærforening tar en ny vurdering på slutten av året når vi vet mer om omfang og behov ut fra hvordan Ukraina-krisen utvikler seg.

Protokoll for behandling av hund og katt etter ankomst fra Ukraina

Smådyrpraktiserende veterinærers forening har utarbeidet en protokoll som kan brukes ved behandling av kjæledyr som kommer med ukrainske flyktninger til Norge. Her finnes rutiner for klinikk og anbefalte behandlinger for hund og katt.
Lenke til protokoll for behandling av hund og katt etter ankomst fra Ukraina. (PDF, 160KB)

Prisfastsetting av medisiner som brukes i veterinær praksis

Veterinærforeningen har laget en oppsummering om hva som gjelder når veterinærer skal prissette medisiner som brukes i veterinær praksis.
Lenke til prisfastsetting av medisiner som brukes i veterinær praksis

Aktuelle støtteordninger for Ukrainske flyktninger som kommer til Norge med kjæledyr
Europeisk refusjonsordning for behandling av kjæledyr fra Ukraina

Humane Society International har i samarbeid med FVE og FECAVA opprettet en europeisk ordning der veterinærer kan søke om refusjon for behandling av kjæledyr som flyktninger fra Ukraina tar med seg. Dette vil gjelde behandling som går utover det som dekkes av Mattilsynet (Id-merking, rabiesvaksine, titertest, behandling mot revens dvergbendelorm, klinisk undersøkelse, og utfylling og oversendelse av nødvendige dokumenter). Ordningen er kun tilgjengelig frem til og med 31. desember 2023.
Lenke til den europeiske refusjonsordningen
For å kunne søke om refusjon må man fylle inn en landskode. Denne koden finner du her (Ligger bak pålogging. For veterinærer som ikke er medlem vennligst kontakt Veterinærforeningen for å få tilgang til koden)

Dyrebeskyttelsen Norge

Fra 1. juli 2023 vil Dyrebeskyttelsen Norge ikke lenger kunne hjelpe med dyrefôr eller veterinærkostnader til dyr som kommer til Norge med flyktninger fra Ukraina. 

De som trenger veterinærhjelp kan få dette gratis på Lisaklinikken i Oslo

De som bor i eller rundt Oslo, vil også ha anledning til å hente gratis dyrefôr hos Fattighuset, to dager i uken som Dyrebeskyttelsen Norge supplerer. 

Les mer her

NOAH
 
NOAH vil hjelpe flyktninger fra Ukraina med kostnader til livreddende behandling av kjæledyr som ikke dekkes av staten og der eier ikke selv kan betale.

Lenke til flyer på engelsk og ukrainsk for veterinærklinikker og flyktninger. (PDF, 608KB)

NOAH samler også inn penger som de overfører til hjelpeorganisasjoner for dyr i Ukraina, for å hjelpe dyrene der. Lenke til informasjon på NOAHs nettsider

Andre nyttige informasjonssider
  • FVE og FECAVA har samlet informasjon om hvordan veterinærer kan hjelpe dyr, dyreeiere og veterinærer i forbindelse med konflikten i Ukraina. 

FVEs Ukrainaportal

Lenke til FVE's samleside med informasjon i forbindelse med konflikten i Ukraina.