Veterinærforeningen jobber kontinuerlig for å støtte medlemmer som av ulike årsaker går gjennom vanskelige perioder i livet.

For studenter vil vi minne om Veterinærforeningens fadderordning som er et tilbud for nyutdannede veterinærer. Det kan være godt å ha en erfaren og støttende kollega å ringe til.

Vi oppfordrer medlemmene våre til å støtte hverandre eller kontakte oss direkte. Veterinærforeningen har også en kollegahjelpsordning som kan kontaktes ved behov.

Her er lenke til forskningsartikkelen som er publisert i BMJ Open og her er lenke til et norsk sammendrag av hovedfunnene i Dagens Næringsliv.