Veterinærinstituttets dyrehelserapport 2022 beskrev aktuelle dyrevelferdsutfordringer når det gjelder dyrehold. Veterinærforeningen stiller seg bak Veterinærinstituttets anbefalinger om hva som bør drøftes i en stortingsmelding om dyrevelferd.

Lenke til hele høringsinnspillet