Den norske veterinærforening har sendt inn nye innspill til ny dyrevelferdsmelding når det gjelder beskrivelse av dagens dyrehold for produksjonsdyrene storfe, svin, småfe og fjørfe.

Lenke til innspill til ny dyrevelferdsmelding (PDF, 132KB)

Lenke til tidligere innspill