Veterinærforeningen organiserer flertallet av veterinærer i Norge. Veterinærene finnes i et bredt spekter av roller i samfunnet og har arbeidstilhørighet som eksempelvis i klinisk praksis, i akademia, i forvaltningen, i Forsvaret, innen beredskap og hos ulike private landbruksaktørers organisasjoner.

Felles for mange er at obligatorisk ID merking av hund og katt er en viktig sak som veterinærer engasjeres av, uavhengig sin arbeidsplass. Veterinærforeningen har gjentatte ganger tatt til orde for at obligatorisk ID-merking bør innføres og forskriftsfestes for både hund og katt.

Det er flere fordeler ved obligatorisk ID-merking, inkludert forebygging av "dumping" av katter, bedre muligheter for politiet til å håndtere lovbrudd knyttet til dyr, styrking av dyrevelferd, identifisering av smittsomme sykdommer og forebyggende tiltak som kan iverksettes tidlig. Dette kan ha betydelig innvirkning på dyrevelferden og dyre- og folkehelsen i Norge.

Veterinærforeningen understreker også viktigheten av å samarbeide med EU/EØS-stater for å oppnå et minimumskrav til registrering og merking av dyr. I tillegg vil kjent opprinnelsesland være et viktig verktøy for bedre å forutse smittefare og minimere risiko for at alvorlige smittsomme sykdommer innføres og får spre seg i landet.

Mange europeiske land har allerede innført obligatorisk ID-merking av hunder og katter, og Veterinærforeningen oppfordrer Norge til å følge deres eksempel og innføre slike regler for å sikre ansvarlig dyrehold og dyrevelferd i landet.

Lenke til hele høringsinnspillet.