Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til representantforslag Dokument 8:270 S (2022-2023) om obligatorisk ID-merking av katter.

Lenke til høringsuttalelsen (PDF, 229KB)