Det vil også være mulig for sertifisering av hesteklinikker, og det arbeides for at det skal kunne sertifiseres praksissamarbeider på produksjonsdyrsiden.

Veterinærforeningen har siden 2000 hatt en sertifiseringsordning for dyreklinikker der det per i dag er 43 sertifiserte klinikker.

Dette blir nytt

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse, og brukes i en rekke bransjer, inkludert private og offentlige helsetjenester i Norge. Dermed er dette en sertifisering som vil være gjenkjennelig blant folk flest. ISO sertifisering skjer gjennom et tredjeparts akkreditert sertifiseringsorgan, som gir en ekstern kvalitetssikring av ordningen.

ISO Dyrlægen har siden oppstart i 2009 tilpasset ISO 9001 standarden til veterinærvirksomhet. Hovedmålene med standarden er å

  • sikre økt kvalitet i alle ytelser
  • sikre effektivitet
  • forebygge at samme feil gjentas
  • frigjøre mer tid til behandling av dyr

I Danmark kan ISO Dyrlægen vise til høyere kundetilfredshet og kundelojalitet, økt medarbeidertilfredshet og økt bunnlinje i forhold til ikke-sertifiserte klinikker.

Medlemsklinikker får med denne avtalen tilgang på et velutprøvd, velfungerende og svært brukervennlig nettverktøy for administrasjon og kvalitetssikring, spesielt laget for veterinærer (epraksis-VET). En funksjon for deling av prosedyrer, arbeidsprosesser og leverandøravtaler gir mulighet for kunnskapsdeling på tvers av klinikkene. Per i dag er ca. 700 prosedyrer tilgjengelig på dansk.
Generalsekretær Marie Modal signerer kontrakten
I en overgangsfase beholder alle klinikker, som er godkjent etter gammel ordning, sin sertifisering inntil ny ordning er på plass. Vi håper at de første klinikkene kan godkjennes etter ny ordning i løpet av 2020.

Vi er sikre på at vi med dette samarbeidet får en veldig god, moderne og fremtidsrettet sertifiseringsordning, som kan være med på å sikre «Mer tid til å være dyrlege»!

Lenke til mer informasjon om sertifisering av veterinærvirksomhet