Opptak og tidsramme

Programmet starter i høstterminen, og har årlig opptak. Vi oppfordrer de som vil begynne forløpet til å søke snarest. For å kvalifisere til opptak må man ha vært i praksis i minimum 2 år, men dersom man har hatt mye relevant praksis kan man etter søknad tas opp tidligere. Har man behov for utsettelse må man søke fagutvalget om gjenopptakelse. Spesialiseringen må gjennomføres i løpet av minimum 4 år og maksimum 10 år.

Søknadsfrist 2022 er 10. august.

Organisering og opplegg

Spesialiseringen er delt inn i syv deler, hver med avsluttende eksamen på slutten av hver periode. Eksaminasjonen er en kombinasjon av skriftlig og muntlig eksaminasjon. Kandidaten leverer også et antall journaler for hver periode som skal godkjennes av fagutvalget.

Hver periode foregår over en termin (vår eller høst), med unntak av «Halthetsutredning, sportsmedisin og billeddiagnostikk», som foregår over ett år. Hver periode (med unntak av «Generelle ferdigheter, lover og regler») skal inneholde en praksisperiode på 2 uker (10 arbeidsdager) eller 2 x 2 uker (2 x 10 arbeidsdager) på et egnet praksissted. Kandidaten må selv finne praksissted, som må godkjennes av fagutvalget før perioden.

Periodene gjennomføres i følgende rekkefølge:

 1. Generelle ferdigheter, lover og regler
  • En felles samling gjennomføres i stedet for journalinnlevering. Tema: Veterinærens rolle i tvister, plikter til journalføring, god skikk og kollegialitet
 2. Reproduksjon og føllsykdommer – 5 journaler leveres
   
 3. Anestesi og analgesi – 5 journaler leveres
   
 4. Akutt- og intensivbehandling – 5 journaler leveres
   
 5. Indremedisin og ernæring – 5 journaler leveres
   
 6. Generell kirurgi – 5 journaler leveres
   
 7. Halthetsutredning, sportsmedisin og billeddiagnostikk – 10 journaler leveres
  • Går over et helt år med to praksisperioder og avsluttende eksamen på slutten av året.

Søknadsskjema finner du på våre nettsider under Kurs og utdanning.
Lenke til søknadsskjema og mer informasjon.