Spesialistutdanningen i hestesykdommer ble fornyet og lagt om sommeren 2022.

Regelverk
Regelverket for spesialistutdannelse på hest etter gammel modell finner du i boksen "Dokumenter" på denne siden. Det er delt inn i generelle bestemmelser, som gjelder alle spesialistutdanningene, og spesielle bestemmelser for spesialisering i hestesykdommer. Reglene ble sist revidert i 2017.

Regelverket er i 2023/2024 under revisjon i forbindelse med innføringen av nytt opplegg, og vil publiseres i oppdatert versjon så snart det er klart.

Søknad om opptak
Søknadsfrist for opptak 2024: 10. juni (oppstart september 2024).

Modulenene tilbys kontinuerlig i rekkefølge, og nye kandidater begynner på den modulen som starter i høstsemesteret, og fortsetter til løpet er fullført. Alle kandidater som er tatt opp ved studiet er dermed i samme modul til enhver tid. Dette gjør at man simultant går både på kull med andre, og "sitt eget løp". Denne ordningen gjør at det kan tas opp kandidater årlig, og at de som har gått en stund og de som er nye kan dra nytte av hverandre.

Høsten 2024 starter vi på modul 5: Indremedisin og ernæring.

Om du søker opptak våren 2024 blir dermed forløpet ditt i følgende rekkefølge:

Plan oppstart høst 2024
TidspunktModulnummerModulnavnAntall semestre
Høst 20245Indremedisin og ernæring1
Vår 20256Generell kirurgi1
Høst 2025 + vår 20267Halthetsutredning, sportsmedisin og billeddiagnostikk2
Høst 20261Generelle ferdigheter, lover og regler1
Vår 20272Reproduksjon og føllsykdommer1
Høst 20273Anestesi og analgesi1
Vår 20284Akutt- og intensivbehandling1
Søknadsskjema:

Søknadsskjema finner du under. Dersom ikke alle vedlegg får plass, kan du sende dem separat i en e-post til spesialist@vetnett.no.

NB! For å legge til flere filer som vedlegg må de markeres samtidig (som om man skulle klikke og dra flere filer). De må altså ligge i samme mappe før de legges til, slik at de kan markeres samtidig.

 

Spesialisering hest: Søknad om opptak