Spesialistutdanningen i hestesykdommer ble fornyet og lagt om sommeren 2022.

Regelverket
Regelverket for spesialistutdannelse på hest etter gammel modell finner du i boksen "Dokumenter" på denne siden. Det er delt inn i generelle bestemmelser, som gjelder alle spesialistutdanningene, og spesielle bestemmelser for spesialisering i hestesykdommer. Reglene ble sist revidert i 2017.

Regelverket er under revisjon i forbindelse med innføringen av nytt opplegg, og vil publiseres i oppdatert versjon så snart det foreligger 2022.

Søknad om opptak
Søknadsfrist for opptak 2022 har utløpt.

Søknadsfrist for opptak 2023: 10. juni (oppstart september 2023)


Søknadsskjema finner du i boksen "dokumenter". Skjemaet er for øyeblikket ikke tilpasset nytt opplegg, men ny versjon vil publiseres i god tid før søknadsfrist 2023. Utfylt skjema sendes via lenke til spesialist@vetnett.no.