Spesialistutdanningen i hestesykdommer ble fornyet og lagt om sommeren 2022.

Regelverket
Regelverket for spesialistutdannelse på hest etter gammel modell finner du i boksen "Dokumenter" på denne siden. Det er delt inn i generelle bestemmelser, som gjelder alle spesialistutdanningene, og spesielle bestemmelser for spesialisering i hestesykdommer. Reglene ble sist revidert i 2017.

Regelverket er i 2023 under revisjon i forbindelse med innføringen av nytt opplegg, og vil publiseres i oppdatert versjon så snart det er klart.

Søknad om opptak
Søknadsfrist for opptak 2023: 10. juni (oppstart september 2023)

Søknadsskjema finner du under. Dersom ikke alle vedlegg får plass, kan du sende dem separat i en e-post til spesialist@vetnett.no.

NB! For å legge til flere filer som vedlegg må de markeres samtidig (som om man skulle klikke og dra flere filer). De må altså ligge i samme mappe før de legges til, slik at de kan markeres samtidig.

 

Spesialisering hest: Søknad om opptak