NB! 
Vi er i en overgangsfase til nytt opplegg, og det ligger derfor informasjon om både det nye og det gamle opplegget ute sommeren 2022.
Informasjon om hva som er nytt finner du ved å klikke på lenke til nytt spesialistopplegg.

Denne siden vil oppdateres etterhvert som nytt opplegg klargjøres.

Regelverket
Regelverket for spesialistutdannelse på hest etter gammel modell finner du i boksen "Dokumenter" på denne siden. Det er delt inn i generelle bestemmelser, som gjelder alle spesialistutdanningene, og spesielle bestemmelser for spesialisering i hestesykdommer. Reglene ble sist revidert i 2017.

Regelverket er under revisjon i forbindelse med innføringen av nytt opplegg, og vil publiseres i oppdatert versjon snarlig etter sommerferieavvikling 2022.

Søknad om opptak
Søknadsfrist 2022: 10. august
Søknadsfristen vil fra 2023 og fremover legges i juni.
Søknadsskjema finner du i boksen "dokumenter". Skjemaet vil oppdateres sommer 2022. Det sendes via lenke til spesialist@vetnett.no.