Veterinære virksomheter oppfordres til å ta en grundig gjennomgang av egne rutiner og oppjustere egne smitteverntiltak. Virksomheten må selv gjøre avveiningene når det gjelder hva som er forsvarlig drift og i den forbindelse ta hensyn både til egen drift, hensyn til ansatte og hensyn til forsvarlig dyrevelferd.

Gjeldende anbefalinger via lenke til smittevernråd til veterinærer på våre nettsider kan benyttes som utgangspunkt i denne vurderingen.

Legg også merke til at det i Covis-19 forskriften er innført påbud om bruk av munnbind i de 10 kommunene hvor det er innført strengere tiltak, når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand. Lenke til Covid-19 forskriften

Via lenken til våre informasjonssider i forbindelse med koronapandemien finner du alltid oppdatert informasjon.