Oppdatert 04.05. 2020, kl. 15.30
FECAVA har utarbeidet retningslinjer for dyreklinikker. I tillegg har Folkehelseinstituttet nå utarbeidet en mal for bransjestandarder om smittevern og råd til helsetjenester med èn til èn kontakt. Begge disse er nyttige verktøy for å lage gode smittevernrutiner i klinikk fremover.  Kunder oppfordres til å ringe før de kommer til klinikken og veterinæren avgjør hva som skal prioriteres på telefon. Veterinærforeningen og SVF ønsker å legge seg tettest mulig opptil disse anbefalingene som du finner nedenfor.

De anbefalte tiltakene er ikke uttømmende og må vurderes fra dag til dag i den enkelte klinikk etter som situasjonen utvikler seg. Tiltakene er ment som en støtte til refleksjon med hensyn til smitterisiko i virksomheten.

Lenke til FECAVAS råd til dyreeiere som skal til veterinæren (PDF, 246KB)

Vi oppfordrer også alle til å følge med på Veterinærinstituttets oppdateringer. Lenke til Veterinærinstituttets nettsider for oppdateringer

Triagesystem for bruk i smådyrpraksis

BSAVA har publisert et triagesystem for bruk i smådyrpraksis som hjelp til å vurdere og prioritere behandlinger.

Vi ber om forståelse for at vi i dagens situasjon ikke har kapasitet til å oversette dokumentene til norsk, men håper allikevel at det er nyttig.

Lenke til relevante dokumenter fra BSAVA.