Etter flere henvendelser fra medlemmer som uttrykte frustrasjon knyttet til nødhjelpsplikten publiserte Veterinærforeningen en nyhetssak i juni 2022 der vi tydeliggjorde betydningen av nødhjelpsplikten for våre medlemmer.

Lenke til tidligere nyhetssak om nødhjelpsplikten

Nå har vi fått støtte fra Mattilsynet i vår tolkning av nødhjelpsplikten i brev fra Mattilsynet. I brevet står følgende:

«Det er ingen betingelse at veterinæren utfører det praktiske arbeidet, men det foreligger en klar forpliktelse til å sørge for at dyr i en kritisk situasjon får hjelp. Plikten faller imidlertid bort ved gyldig forfall, f.eks. hvis veterinæren får kjennskap til mange kasus for øyeblikkelig hjelp samtidig i eget vaktdistrikt, ved egen sykdom, overanstrengelse, eller hvis hjelp i tide blir ytt av annet dyrehelsepersonell. Det er heller ingen plikt for dyrehelsepersonell å være tilgjengelig for henvendelser dersom de ikke har inngått avtale om vakt»

Lenke til brev fra Mattilsynet. (PDF, 189KB)