Veterinærforeningen inngikk avtale om samarbeid med Den Danske Dyrlægeforening om deres sertifiseringsordning «ISO-Dyrlægen» i februar 2020. Nå har tre klinikker blitt sertifisert og det er stadig flere som jobber for å bli sertifisert i løpet av 2022.

Veterinærforeningens sertifiseringsordning er basert på standarden ISO 9001 og gjeldende regelverk for veterinærklinikker, alt samlet i sertifiseringsordningens kvalitetshåndbok. ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse, og brukes i en rekke bransjer, inkludert private og offentlige helsetjenester i Norge. ISO 9001 har en prosessorientert tilnærming, og omfatter bl.a. kvalitetsledelse, produktdesign, kundebehandling, dokumentkontroll, internopplæring, internrevisjon og ledelsesevaluering.

Skjermbilde av ePraksis-VETSom del av sertifiseringsordningen får man tilgang til ledelsesverktøyet ePraksis-VET. Her registreres bl.a. klinikkens ansatte og prosedyrer med tilhørende aktiviteter, som igjen er knyttes til den enkelte ansatte. Verktøyet gir klinikken rask oversikt over dagens aktiviteter og kommende aktiviteter, med informasjon om hvem som har ansvar for de ulike aktivitetene. Dersom aktivitetsansvarlige ikke kan utføre sin oppgave, er det lett for andre i klinikken å se at aktiviteten står åpen, og utføre denne ved å klikke på prosedyrebeskrivelsen som er linket til aktiviteten. I tillegg gis klinikkene mulighet for deling av prosedyrer, arbeidsprosesser og leverandøravtaler på tvers av klinikkene, samtidig som man lett kan kommunisere med sine kolleger gjennom såkalte “tavlebeskjeder”.

Tilbakemeldingen så langt er at ePraksis-VET er et fantastisk ledelsesverktøy i en hektisk klinikkhverdag. Med alt samlet på ett sted, kan nyansatte eller vikarer lett finne prosedyrer/brukermanualer for oppgaver/aktiviteter de er satt til å gjøre. Systemet gjør det også enklere for de ansatte å rapportere avvik og følge dem opp, og ledelsen gis mulighet til å trekke ut rapporter/statistikk relatert til avvik, aktiviteter, prosedyrer, og tavlebeskjeder – og gi et faktabasert beslutningsgrunnlag for strategi, innkjøp og ressursstyring.

Vil du vite mer om Veterinærforeningens nye sertifiseringsordningen for klinikker, finner du mer informasjon her.