SertifiseringslogoVeterinærforeningen har siden 2000 hatt en sertifiseringsordning for dyreklinikker der det per i dag er 43 sertifiserte klinikker. 

ISO 9001 sertifisering fra 2020

I februar 2020 inngikk Veterinærforeningen en avtale om samarbeid med Den Danske Dyrlægeforening (DDD) om deres ISO 9001:2015 godkjente sertifiseringsordning «ISO Dyrlægen».
I overgangsfasen beholder alle klinikker som er godkjent etter gammel ordning sin sertifisering inntil ny ordning er på plass. 

Hva er ISO 9001?

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse, og brukes i en rekke bransjer, inkludert private og offentlige helsetjenester i Norge. Således er dette en sertifisering som vil være gjenkjennelig blant folk flest. ISO sertifisering skjer gjennom et 3. parts akkreditert sertifiseringsorgan, som gir en ekstern kvalitetssikring av ordningen. 

ISO Dyrlægen har siden oppstart i 2009 tilpasset ISO 9001 standarden til veterinærvirksomhet. Hovedmålene med standarden er å

  • sikre økt kvalitet og kundetilfredshet
  • sikre effektivitet og fornøyde medarbeidere
  • forebygge at samme feil gjentas
  • frigjøre mer tid til behandling av dyr

I Danmark kan ISO Dyrlægen vise til høyere kundetilfredshet og kundelojalitet, økt medarbeidertilfredshet og økt bunnlinje i forhold til ikke-sertifiserte klinikker.

Hvem kan sertifiseres?

Store og små smådyrklinikker og dyresykehus vil ha mulighet til sertifisering. Det vil også være muligheter for sertifisering av hesteklinikker, og det arbeides for at det skal kunne sertifiseres praksissamarbeider på produksjonsdyrsiden.

Et enestående administrasjonsverktøy

Den danske Dyrlægeforening har utviklet et svært brukervennlig og kontinuerlig oppdatert nettverktøy for administrasjon og kvalitetssikring, spesielt laget for veterinærer (ePraksis-VET). Her lagres alle klinikkens dokumenter på ett sted. Systemet genererer en aktivitetsliste, med oversikt over ansvarsforhold og dagens, ukens og månedens gjøremål. En funksjon for deling av prosedyrer, arbeidsprosesser og leverandøravtaler gir mulighet for kunnskapsdeling på tvers av klinikkene. Det ligger i dag ca 700 prosedyrer tilgjengelig (på dansk).