Selv om vi i Norge stort sett kan regne med at maten vi spiser er trygg, så er det langt fra en selvfølge. Det er et resultat av godt samarbeid hele veien fra bås til bord, der veterinærer og god beredskap og overvåkning av smittsomme sykdommer er avgjørende faktorer. Veterinærene har nøkkelkompetanse når mat skal produseres på en trygg og bærekraftig måte og det er helt nødvendig å ha tilstrekkelig veterinær beredskap i hele landet, hele døgnet. Jeg vil takke alle kolleger som bidrar til dette viktige arbeidet i hele landet, sier president Bjørnar W. Jakobsen i Veterinærforeningen.

Uten veterinærene er vi ikke sikret nok og trygg mat på bordet. Flere kommuner sliter med å tilby tilstrekkelige veterinærtjenester. Veterinærmangelen går ikke bare ut over dyrene, men også folkehelsen og tilgangen til trygg mat. Enten det handler om antibiotikaresistens eller fugleinfluensa så baserer myndighetene seg på de privatpraktiserende veterinærene som førstelinjeberedskap.

Veterinærforeningen har over lengre tid varslet om veterinærkrisen og har kommet med flere forslag til avhjelpende tiltak til politikerne. Les mer her